Recenzí EBR - OPRAVY OBUVI. (Prodejna Obuvi) v Praha (Praha).