Chci vás upozornit na jedno. Budu sem dávat různé návody, za které nemohu převzít odpovědnost. Není to proto, že bych vám chtěl škodit, nebo jinak ubližovat, je to proto, že zákony se mohou měnit, nebo proto, že neznám vaší úroveň znalostí a dovedností.

Jde o to, že to, co já považuji za automatickou znalost, kterou by měl mít každý, tak vy mít nemusíte (bez urážky). Proto nemohu přebírat odpovědnost.

Moje články slouží jako inspirace, pokud je chcete replikovat, doporučuji vám buď studium příslušných zákonů/ postupů, případně konzultaci s daným odborníkem. Já neznám vaší situaci a nejsem odborník na danou problematiku. Dávám zde pouze nápady na možnou činnost, ovšem neposkytuji poradenství a rozhodně nepřebírám odpovědnost za vaše činy.  To je jen na vás, já píši články pro svobodné, plně zodpovědné osoby, které vědí, co činí, nechci, aby jste moje kroky slepě následovali, ale aby jste o nich mohli přemýšlet, jako o variantě svého potenciálního postupu.

Děkuji Martin Mládek