Asi se všichni ptáte stejně jako já, kam zmizeli všichni vynálezci, kteří vymýšleli nové vynálezy a posouvali tak lidstvo dále?!  Všimli jste si také, že lidstvo se nijak významně neposouvá? V padesátých letech se psali romány o tom, jak lidstvo bude mít na přelomu roku 2000 kolonie minimálně na Měsíci a kráčet po Marsu, co z toho se naplnilo? Nic, lidstvo je rádo, že se dostalo na oběžnou dráhu kolem země a asi bylo i na Měsíci, ale už někdy před téměř padesáti lety! Od té doby jsou kráceny finance na vesmírný program! Co se stalo?  Já se bojím, že lidstvo zpohodlnělo a je příliš zaneprázdněno nesmysli, jako jsou války o moc nad tou, či onou zemí. Vemte si jen, že za války a zbrojení se ročně utrácí takové sumy, které kdyby se daly do vesmírného programu, tak by jsme byli už minimálně na Marsu. Podívejte se kolem sebe, jaké máme seriály v oblasti sci-fi? Prvně cestování v čase, to je vděčné téma. Pak jiné reality (dimenze,  jiné planety). Jaký v těch filmech a seriálech vidíte budoucí vývoj? Odpovím si sám, na zemi nastane katastrofa a lidi tam pobíhají a zabíjejí se tam. Nikde nevidíte realitu, která by nás mohla něčemu naučit, žádný ten svět není mírumilovný, kde by lidé žili v míru a zkoumali okolní vesmír. Pokud vidíte naši „budoucnost“,  tak je plná násilí a nespravedlnosti, lidi jsou tam prakticky stejní, jako my dnes. Není tam žádný společenský pokrok, lidé tam většinou pracují rukama, mají peníze, obojí je jasný nesmysl, protože budoucí společnost bude muset projí evolucí, která ji nasměruje na úplně jinou cestu a ani peníze, ani lidská práce nebude potřeba.

 

Proč o tom všem píšu a jak to souvisí s nadpisem? Prozradím vám to, problém je, že lidé nečtou! Jak to myslím? Pokud se podíváme na minulost, tak lidstvo učinilo největší pokrok koncem 18. až poloviny 20. století.Co se v té době vlastně stalo? To je jednoduché, v Evropě se začalo období povinné školní docházky a lidé začali číst, protože to bylo nezbytné pro průmysl, aby lidé dokázali číst. Lidé si začali knihy půjčovat (vzpomeňte na F.L. Věka, který půjčoval lidem knihy) a četli si je, čímž se u nich rozvíjela fantazie a to se promítlo na tom, jak se začali objevovat nové vynálezy! Děti slýchali pohádky od rodičů a místo toho, aby od dětství pracovali, tak se mohli rozvíjet při školní docházce. Začali studovat až do dospělosti, jejich pravá polovina mozku se rozvíjela a ta je zodpovědná za vynalézání (kromě jiného). Všechno toto ovšem skončilo s rozvojem televize, která lidstvo okradla o čtení. Dneska už mladí nečtou a dospělí nevyprávějí pohádky dětem. Dnes máme televizi a ta děti okrádá o jejich duševní rozvoj! Rozumějte pravá polovina mozku potřebuje fantazii pro svůj rozvoj! Odtud se bere ta beznaděj, která je vidět všude kolem, lidé si nedovedou představit, že by svět mohl být jiný! A to by mohl, když poslouchám názory na to, jak na tom jsme, tak si říkám, proč jsou lidé tak zaostalí! Vím, zní to namyšleně, ale dokážu si představit svět, který je úplně jiný a lepší, než toto místo! Zatím je to pouze fantazie….

Martin