Nejprve chci každého varovat: Píši tento postup s vědomím, že se zde používají velmi nebezpečné chemikálie, které v případě neodborné manipulace, mohou způsobit poranění, poleptání, klidně i smrt! Opatrně, nijak nepřebírám odpovědnost za vaši realizaci tohoto návodu!

1.Odstranění ostatních kovů:

Nejprve umístíme pokovenou hmotu do skleněné nádoby, kam nalejeme směs kyseliny chlorovodíkové (solné) a peroxidu vodíku v poměru 2/1. Necháme vylouhovat na dobře větraném místě, za občasného míchání po dobu až 10. dnů. Poté přefiltrujeme pomocí kávového filtru, zajímá nás to, co zůstane na filtru.

2. Odstranění zlata z hmoty:

Nyní použijeme Lučavku Královskou, což je směs kyseliny dusičné a kyseliny chlorovodíkové v poměru 1/3 na to, co nám v předchozím kroku zůstalo na filtru (opět ve skleněné nádobě), tímto krokem dojde k odstranění zlata z plastů a jiných hmot. Vznikne nám zlatavá tekutina, kterou profiltrujeme opět skrze kávový filtr, zajímá nás to, co projde skrz filtr.

3. Získání čistého zlata z roztoku:

Nyní opět ve skleněné nádobě do profiltrovaného roztoku nasypeme Disiřičan Sodný. Tím získáme ryzí zlato, které přefiltrujeme přes velmi jemný laboratorní filtr, je v podobě zlatého prachu, který ztavíme a máme zlato.