Jak je to s panem VK? Rád sleduji pořad „hovory s panem VK, které jsou na svobodném rádiu každý pátek od 19. hodiny (rádio zde).

Co mě ovšem nemůže nechat chladným, jsou některé „drobné chyby“, které nabourávají celkovou důvěryhodnost pana VK, uvedu pár příkladů:

  1. Košíky u supermarketů: Pan VK byl překvapen, že v ČR a na Slovensku jsou ještě stále košíky na mince, protože to na západě nemají, pak se nám doslova vysmíval, že je to dáno naší celkovou zaostalostí..! Ovšem v diskuzi pod tímto videem na youtube (zde) se dočteme něco jiného, košíky na mince jsou prakticky všude na západě, kromě USA  (i Kanada je má), v Německu jsou vyjímky. Pan VK uvádí, že je to proto, aby se nekradly, ale je to proto,aby je lidé vracely na místa k tomu určená.
  2. Radiace a pan VK je téma samo o sobě :-D! Víte u předchozího zaměstnavatele jsem procházel školením na Ionizující záření, kdy jsem u sebe nosil osobní dozimetr (nosí se připevněný na tričku u srdce). Byl jsem školen o radiaci a skládal jsem i test. Takže pan VK psal a mluvil o tom, že transportéry, které byly na cvičení v pobaltí, mohou na sobě nést radiaci (článek zde), což je logický nesmysl, protože jediný způsob kontaminace je prach a ten by se jednoduše smyl.
  3. Dále pak byl zajímavý článek o radiačním mraku nad Evropou (zde), kde jsme si mohli přečíst pár zajímavých věcí: Prvně pan VK vysvětluje, že radiace má tři druhy záření (alfa, beta a gama) a že proto je nezbytné si koupit dozimetr na všechna tři pásma…, což je spíše jóbovka, protože pan VK tím pouze dokazuje, že danému tématu vůbec nerozumí! Proč? To je prosté, má pravdu v tom, že ta záření jsou skutečně alfa beta a gama, ALE nepochopil v čem se liší! Na co vám bude dozimetr s měřením beta záření, když beta radiace nedosáhne dále, než pár metrů od zdroje záření? Pokud vám nespadene atomovka do obýváku (nebo reaktor), tak betu nikdy nenaměříte…, pak tu máme gama záření, tam je problém v tom, že to je jako světlo, rozsvítí se a pak zasne, takže pokud ho budete měřit, tak už jste dostali dávku a více toho nebude, navíc ho musíte měřit přímo v reálném čase, později už jej nezjistíte. Závažné je pouze alfa záření, které má dosah pouze v řádech centimetrů, ale je schopno kontaminovat prach a tím se šířit….! Proto pokud chcete namátkově měřit radiaci, pak vám stačí dozimetr na alfa pásmo. Pak jsou tu jodové tablety…, pan VK doporučoval jíst jod, protože to vás mělo ochránit. To je nesmysl, více by vás ochránilo, pokud by jste si koupili roušku, která by zamezovala vstupu ozářeného prachu do organismu a usazování v plicích, kdy by působil extrémní škody! Jod by toto neřešil. Pokud si pamatujete na branná cvičení na základní škole, pak si jistě pamatujete, že jste na sobě měli pláštěnku a masku, to byla vaše ochrana před radioaktivním prachem, aby se vám nedostal na kůži a do plic!

Co říci závěrem? Aeronet se rozhodně vyplatí sledovat, protože je to zajímavý zdroj informací, ALE přemýšlejte o všem, co se tam píše a raději si vše ověřujte (i to, co píšu já… 😀 ). Děkuji vám, pokud jste to dočetli až sem…