Dostala se mi do ruky jedna smlouva o překlenovacím úvěru, děkuji paní, která mi jí poskytla. Ani sama netušila, co mi to vlastně dává a jak zásadní obsah tato smlouva obsahuje. Každá smlouva je napsána jinak, protože každá banka má svou vlastní formulaci, ale v podstatě se jedná o to samé. Tato smlouva nebyla nijak vybírána, prostě jsem na fcb poprosil na fóru o smlouvu a tato mi byla poslána. Cituji v dané smlouvě článek čtvrtý odstavec 2.1 bod b :Klient se zavazuje, že až do celkového zaplacení dluhu ,,Na požádání banky bez zbytečného odkladu prokáže, že zajištění trvá v rozsahu stanoveném Smlouvou o úvěru a v případě, že zajištění zanikne nebo se zhorší nebo bude zpochybněno nebo se pro Banku stane nedostatečným, takové zajištění doplní nebo nahradí zajištěním novým.“

Tohle je prostě časovaná bomba, protože tohle může kdykoliv explodovat a potopit kohokoliv! Zajímavé je, že stačí bance jen zpochybnění a už máte veliký problém! Ne banka, ale právě vy! Proč? Průměrná výše hypotéky je přibližně 2,6 milionu korun, pokud dojde k poklesu ceny nemovitosti například o 10% procent, pak to znamená, že nemovitost poklesne o 260 tisíc, které banka může chtít přímo po vás! Ve smlouvě se to píše jasně ,, zajištění doplní“. Vezměme si model, kde máte nemovitost za 3 miliony a trh si odepíše klidně 20%, jak předpovídají někteří ekonomové, co se vlastně stane? Najednou budete mít problém, protože banka po vás může chtít pokrytí až 600 tisíc. Možná si myslíte, že je to jen taková fikce, no já nevím, ale pak začíná dávat smysl krok ČNB, která stanovila parametr ,,LTV“ na max 90%, ale většinou na 80%! ČNB si je pochopitelně vědoma, jak velký to je průser a snaží se udělat pro lidi polštář.

Pochopte jednu zcela zásadní věc. Tohle už se stalo. Stalo se to v USA, kde nemovitosti byli použity na spekulace, kdy v honbě za snadnými penězi lidé spekulovali na nekonečný růst cen nemovitostí a tak si brali na sebe více nemovitostí a časem, jak se zvyšovala cena nemovitostí, tak si aktualizovali své hypotéky. Uvedeme si to na příkladu: nemovitost jsem koupil za 200 tisíc dolarů a za dva roky měla hodnotu 300, tak jsem si mohl vybrat 100 tisíc do kapsy, což pokud jsem těch nemovitostí měl třeba pět, nebylo zrovna málo peněz za ,,nic“, ovšem byl v tom problém. Ten nastal, když cena nemovitostí si odepsala směrem dolů. Pak banky začaly požadovat po dlužnících, aby kompenzovali rozdíl mezi úvěrem a hodnotou nemovitosti. Naštěstí pro americké dlužníky, byla hypotéka v Americe poněkud odlišná. Tam totiž stačilo dojít do banky a hodit bance na stůl klíče k nemovitosti a byl to problém banky, klient sice přišel o credit score (americký systém úvěrování), ale hypotéku už nemusel řešit. Ta se stala problémem banky. Proto taky byly banky najednou plné toxických aktiv.

Ovšem v Evropě je situace zcela jiná, zde není ručeno jen nemovitostí, ale a to je to hlavní. Zde ručíte na hypotéku vy, takže pokud dojde k poklesu ceny, tak problém nemá banka, ale máte ho vy! Banka si klidně může vaší nemovitost vzít a prodat ji za polovinu hodnoty a pak po vás vymáhat zbytek.
Toto je obrovské riziko, které z vás může udělat nevolníky bank! Které vás může dostat na kolena!

Lidi, prosím vás, probuďte se! Tohle je obrovský průser! Toto vás může dostat na kolena, tak hluboko do problémů, že se z toho nedostanou ani vaše děti! Lidi, tohle je velké, špatné!

Problém je, že většina lidí je totálně nesvéprávná a nedokáže pochopit následky svého jednání. Z toho mám totální strach. Myslím, že dojde k nějakému vývoji v souvislosti s Covid-19, který může sloužit, jako spouštěč problémů. Uvidíme.